پیروزی مجدد جسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند در انتخابات
جسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند در انتخابات عمومی این کشور به پیروزی چشمگیری رسید. با شمارش اکثر آرا، حزب کارگر چپ میانه خانم آردن ۴۹ درصد آرا را به خود اختصاص داده و از یکصد و بیست کرسی پارلمان ۶۴ کرسی را به آورده است.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.