درگذشت شجریان و سکوت فرهنگستان متولی زبان و ادب فارسی
با گذشته پنج روز از مرگ شجریان هنوز فرهنگستانی که خود را متولی زبان و ادب فارسی می‌داند درباره این ضایعه سکوت کرده است. رئیس این "فرهنگستان" مشاور ارشد خامنه‌ای است که او هم به مرگ استاد آواز ایران بی‌اعتنایی می‌کند.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.