فراخوان داریوش اقبالی برای برپایی تظاهرات اعتراضی در مقابل مقر سازمان ملل

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۰ )