صفحه شخصی: Radar190


مشارکت:

شروع عضویت: ۲۱ دی ۱۳۹۷ (حدود ۳ سال پیش)
نظرات ارسالی: ۱۲۱ نظر (میانگین موافقان: ۶ نفر)


پرطرفدارترین نظر ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۲ ماه پیش Radar190 در مورد «این خبر» گفت: ۳۷ موافق
كشته نه سقط شدن ! فارسى را پاس بداريم!