آمادگی ارتش اسرائیل برای حمله به جمهوری اسلامی

فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل: در دو سال گذشته، در بخش‌های از جمهوری اسلامی و طرفدارانش می‌شنویم که درباره دستیابی به سلاح هسته‌ای به طور عمومی صحبت می‌کنند. این پس ذهن بخشی از مقامات هم هست که برای ایجاد ثبات به دنبال این گزینه بروند
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۷ )