صفحه شخصی: Alirezabelgium


مشارکت:

شروع عضویت: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ (حدود ۳ سال پیش)
نظرات ارسالی: ۲۹۵ نظر (میانگین موافقان: ۶ نفر)


پرطرفدارترین نظرات ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۱۴ روز پیش Alirezabelgium در مورد «این خبر» گفت: ۲۲ موافق
Azertiam وطن فروش، جنابعالی لازم نیست از طرف همسر مهدی مهدوی کیا درد بکشی. روز مرگ خفتباره رهبر علیلت نزدیکه.
حدود ۲ ماه پیش Alirezabelgium در مورد «این ویدیو» گفت: ۲۱ موافق
مشنگ ۵۸ شما چرا بر نمیگردی ایران هم از ج ا دفاع کنی و همین جایگاه رسمیتو زیر پروستات رهبری پس بگیری. سدعلی علیل از بس کارتو درست انجام نگرفتی سرطان پروستات گرفت بیچاره.