درگیری مردم معترض با ماموران در شهر رشت

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )