اصل 96 قانون‌اساسی

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.