اصل 95 قانون‌اساسی

در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.