اصل 93 قانون‌اساسی

مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.