اصل 84 قانون‌اساسی

هر نماینده در بابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.