اصل 83 قانون‌اساسی

بناها و اموال دولتی‏ که‏ از نفایس‏ ملی‏ باشد قابل‏ انتقال ‏به‏ غیر نیست،‏ مگر با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ آن‏ هم‏ در صورتی‏ که‏ از نفایس‏ منحصر به‏ فرد نباشد.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.