اصل 82 قانون‌اساسی

استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.