اصل 80 قانون‌اساسی

گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.