اصل 77 قانون‌اساسی

عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.