اصل 74 قانون‌اساسی

لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.