اصل 72 قانون‌اساسی

مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.