اصل 71 قانون‌اساسی

مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل د ر حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.