اصل 63 قانون‌اساسی

دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.