اصل 61 قانون‌اساسی

اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.