اصل 58 قانون‌اساسی

اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.