اصل 54 قانون‌اساسی

دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.