اصل 51 قانون‌اساسی

هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.