اصل 46 قانون‌اساسی

هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.