اصل 33 قانون‌اساسی

هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.