اصل 30 قانون‌اساسی

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.