اصل 27 قانون‌اساسی

تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.