اصل 22 قانون‌اساسی

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.