اصل 17 قانون‌اساسی

مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.