اصل 16 قانون‌اساسی

از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‌ها تدریس شود.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.