اصل 153 قانون‌اساسی

هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.