اصل 147 قانون‌اساسی

دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.