اصل 145 قانون‌اساسی

هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.