اصل 129 قانون‌اساسی

اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.