اصل 103 قانون‌اساسی

استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.