اصل 102 قانون‌اساسی

شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.