مردم از استمرار شرایط فوق العاده خسته می شوند
یک استاد جامعه شناسی با بیان اینکه مردم از استمرار شرایط فوق العاده خسته می شوند، گفت: حاکمیت برای مقابله با بیماری کرونا باید بتواند مدیریت فوق العاده، موثر و کارآمد را در یک دوره متناسب با شرایط و میزان تحمل جامعه دنبال کند.

سعید معیدفر در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که چرا بخش قابل توجهی از افراد دستورالعمل های بهداشتی را رعایت نمی کنند، اظهار کرد: یک بعد موضوع به رویکرد حاکمیت باز می گردد زیرا با پالس های متناقضی از سوی حکومت در مواجهه با بیماری کرونا مواجه هستیم.مراکز بهداشتی و درمانی این پالس را مخابره می کنند که وضعیت بیماری جدی و خطرناک است و استان های زیادی در وضعیت قرمز و سایر استان ها در وضعیت هشدار هستند و کادر درمانی در وضعیت سخت و غیرقابل تحملی قرار گرفته است اما از سوی حاکمیت ممکن است وضعیت به گونه دیگری جلوه داده شود و بخش هایی از حکومت بگویند شرایط عادی است و مردم رفتارهای متناقضی را مشاهده کنند. من معتقدم چنین رویکردی از حاکمیت موجب رفتار بی پروای مردم می شود.

وی با بیان اینکه نمی توان یک جانبه برای حل این مشکل اقدام کرد، افزود: زندگی باید جریان داشته باشد و نمی توان مانع سایر عرصه های زندگی شد. ممکن است بگوییم شرایط جدیدی بوجود آمده است و از حالت عادی به حالت فوق العاده برویم و ممکن است حالت فوق العاده را برای مدت مشخصی ادامه دهیم اما نمی توان این شرایط را پیوسته ادامه دهیم زیرا مردم خسته می شوند و سایر عرصه های زندگی ضرورت های خود را تحمیل می کند و مردم از حالت فوق العاده خارج می شوند.

این استاد جامعه شناسی تاکید کرد: حاکمیت برای مقابله با این بیماری باید بتواند مدیریت فوق العاده، موثر و کارآمد را در یک دوره متناسب با شرایط و میزان تحمل جامعه دنبال کند. به طور مثال چین در یک دوره و مکان مشخص، با سرعت و مدیریت تمام امکانات برای یک دوره کوتاه توانست بیماری را کنترل کرده و از حالت فوق العاده خارج شود.کسی که می خواهد چوبی را بشکند، باید نیروی لازم را در یک مکان و زمان مشخص به چوب وارد کند در غیر این صورت به جای چوب، پای فرد می شکند.

معیدفر خاطرنشان کرد: کشورهای موفق در مواجهه با ویروس کرونا یک استراتژی منسجم و همه جانبه را با تمام امکانات دنبال کرده و مردم هم با آنها همکاری کردند اما در کشور ما منابع لازم از قبل ذخیره نشده بود و شرایط مادی کشور در وضعیتی نبود که مدیریت منسجم ارائه شود.کشور درگیر تحریم و فساد اقتصادی است و سرمایه های اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی کشور هم به حداقل رسیده و در این شرایط با بیماری کرونا هم مواجه هستیم. نتیجه این می شود که دولت مجبور می شود زودتر از موعد شرایط را عادی اعلام کند.

وی ادامه داد: به نظر من بهترین مدیریت در تعطیلات نوروز انجام شد اما به دلیل فقدان سرمایه های اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی، مدیریت منسجم ادامه نیافت و چون مردم هم به تفریح و معیشت نیاز دارند بنابراین نمی توانند همیشه در وضعیت فوق العاده بمانند.در این شرایط از آنچه می ترسیدیم، سر مان می آید یعنی مردم بی پروا می شوند و عده ای با رعایت نکردن مسایل بهداشتی، شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور را خراب تر کنند.

وی در پایان با اشاره به اینکه مردم به هم ریخته اند و هماهنگی لازم میان مردم و حاکمیت وجود ندارد، گفت: مردم به تنهایی مقصر نیستند. مجموعه سرمایه های کشور در این شرایط بهم ریخته است و برآیند آن غیرقابل پذیرش است.رسانه ها هم در ایجاد این شرایط نقش دارد. آنها نباید یکی به نعل بکوبند و یکی به میخ تا کسی متعرض آنها نشود بلکه باید واقعیات را بیان کنند.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.