تجمعات صنفی کارگران ایران در بهمن‌ماه: ۶۳ ماه معوقه مزدی و بیمه‌ای پرداخت نشده
استان وایر- دست‌کم ۱۹ تجمع کارگری در فاصله دهم تا ۲۷ بهمن‌ماه جاری در سراسر ایران برگزار شد. برگزاری این تجمعات با محوریت، عدم پرداخت حقوق و دستمزد، عیدی و حق بیمه کارگران به ادارات بیمه و معوقات مزدی و سنوات کاری مرتبط به ماهها یا سالهای گذشته، حاکی از عمق بحران اقتصادی در کارگاه‌ها و شرکتهای تولیدی و صنعتی خصوصی و دولتی است. این اعتراضات از کارگران شهرداری در مناطق مختلف کشور،...

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )