قربانیان افغانستانیِ جمهوری اسلامی؛ از لشکر فاطمیون تا هواپیمای اوکراینی
در محله‌مان در تهران یک کفاش افغانستانی بود که هر روز کنار خیابان بساط می‌کرد، سی سال بیشتر بود که در ایران زندگی می‌کرد، بچه‌هایش در ایران به دنیا آمده و بزرگ شده بودند و هنوز هیچ کدامشان مدارک هویتی نداشتند. می‌گفت که پسرش...

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.