سیاست‌های دولت در آینده آثارش را بهتر نشان خواهد داد
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان این‌که گزارش‌های بانک مرکزی بسیار به انتخاب‌های مردم کمک می‌کند، گفت: حتما مردم برای حفظ اندوخته‌های‌شان با ارائه گزینه‌های کم ریسک‌تر، به آن گزینه‌ها مراجعه خواهند کرد.

تلاطم و نوسانات بازار ارزبخش های مختلف حوزه اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داد و به نرخ تورم دامن زد.افزایش نرخ تورم اثرات مستقیم روی زندگی روزمره مردم دارد و خانواده ها را با چالشها عدیده ای مواجه می کند.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه مشکل گرانی کمر جامعه را شکسته است گفت: هممردم و هم دولت در مشکلات گرانی سهمی دارند. معلوم می‌شود دولت در بالا و پایین رفتن بازار ارز نقشدارد، مسئولان باید مشکلات را به مردم صادقانه بگویند.

محمد نهاوندیان درباره اینگفته آیت الله مکارم شیرازی که «دولت در بالا و پایین رفتن نرخ ارز نقش دارد» بهخبرآنلاین گفت: به این نقل قول نمی توان استناد کرد، دولت نهایت تلاش خود را برایمنطقی کردن نرخ ارز انجام داده و می دهد. انشاءالله همچنان سیاست ها جلو می رود و به آثاربهتری منجر خواهد شد.

وی درباره زمان به ثباترسیدن تکانه های بازار ارز بعد از عملیاتی شدن راهکار ویژه مالی اروپا و تصویبلوایح چهارگانه در مجلس گفت: مسئول مدیریت بازار ارز بانک مرکزی است، باید مرتبگزارش ها را ارائه کند. این گزارش ها بسیار کمک می کند به انتخاب هایی که مردمانجام می دهند.

معاون اقتصادی رئیس جمهوراظهار کرد: به هر حال مردم دغدغه منطقی درباره حفظ قدرت خرید اندوخته های شاندارند و به این مسئله حساس هستند. حتما با ارائه گزینه های کم ریسک تر، مردم به آنگزینه ها مراجعه خواهند کرد.

این خبر حدود ۸ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.