رفتار اصلاح‌طلبان با دولت
اصلاح‌طلبان در جلسات‌شان بحث نداشتند که از دولت فاصله بگیرند و حمایت‌شان را کم کنند چون چنین کاری را به مصلحت کشور نمی‌دانند.

احمد حکیمی‌پور *

تفاوتی در نگاه اصلاح طلبان نسبت به دولت آقایروحانی رخ نداده است. آنها دولت را حمایت می کنند، در واقع به خاطر منافع ملی ومصالح کلی کشور، اصلاح طلبان حامی دولت هستند و هر کمکی از دست شان بر آید عرضه میکنند تا دولت در تمشیت امور و اداره کشور موفق شود.

اصلاح‌طلبان علاقه دارند که دولت در اجرایبرنامه‌هایش موفق شود اما از اول هم قرار نبود اگر ضعف و مشکلی در کار دولت وجودداشت، چشم بر ضعف ها ببندیم.

اگر هم برخی اصلاح طلبان به دولت انتقاد میکنند، اینها موضع اشخاص است. موضع رسمی اصلاح طلبان را نهادهای بالادستی جریاناصلاحات می دهد. اگر بیانیه ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات داد یا یک حزب اصلاحطلب داد که به فرض تخطئه دولت از آن احساس شود، این حرف درست است.

گاهی افراد در مصاحبه ها نظرات کارشناسی خود رابیان می کنند. نظر جریان اصلاح طلبی را مجموعه اصلاحات باید رسما مطرح کند و الاندر جلسات مان بحث نداشتیم که از دولت فاصله بگیریم و حمایت مان را کم کنیم چون چنینچیزی را به مصلحت کشور نمی دانیم.

رفتار اصلاح‌طلبان با دولت فعالانه است، نهمنفعلانه که در گوشه‌ای بنشینند و دعا کنند که دولت موفق شود، اگر مشکلی را ببینندحتما در جلسات یا مقالات مطبوعاتی، دیدگاه های کارشناسی خود را از سردلسوزی برای کمکبه دولت بیان می‌کنند تا دولت بتواند واقع بینانه در امور اجرایی کشور تصمیم بگیرد.

* دبیرکل حزب اراده ملت

این خبر حدود ۹ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.