شورای نگهبان قانون ممنوعیت بازنشستگان را رد کرد؟
تا دقایقی دیگر عباس علی کدخدایی در شبکه خبر و در ارتباطی زنده درباره طرح ممنوعیت اشتغال بازنشستگان نظر نهایی را می دهد.

به گزارش خبرگزاریخبرآنلاین؛ نظر نهایی شورای نگهبان درباره قانون بازنشستگان جمع بندی شده است وعباسعلی کدخدایی در بخش خبری ۱۴:۳۰ شبکه خبر نظر نهایی شورای نگهبان در این بارهرا اعلام خواهد کرد. البته سخنگوی شورای نگهبان اعتقاد دارد این طرح ابهاماتی دارد.

به نظر می رسد طرحیکه انقلابی در به کارگیری نسلی جوان در مدیریت های کشور می شد ، از سوی شوراینگهبان رد خواهد شد !

این خبر حدود ۱ سال پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.