اکرمی: مشتری‌شان نبودیم سراغمان نیامدند
نماینده دوره مجلس هشتم درباره نظارت بر نمایندگان گفت: نسبت به دوره های دوم و پنجم و هشتم که من در مجلس حضور داشتم امروز به نظارت اهمیت بیشتری می دهند البته این را هم باید گفت با توجه به فضایی که رخ داده است و نوساناتی که وجود دارد لغزش‌گاه‌های امروز جدی‌تر شده است لذا باید مراقبت‌های بیشتری صورت گیرد.

حجت الاسلام رضا اکرمی از نمایندگان مجلس در دورههای دوم، پنجم و هشتم است برای همین وقتی صحبت از روند زدوبندها در میان برخی نمایندگانمی شود می تواند به خوبی سه دوره مجلس که هرکدام در شرایط خاصی پدید آمدند رامقایسه کند. او به خبرآنلاین گفت: از قدیم الایام گفته اند انسان موجود خطا پذیر وخطاکاری است؛ حال می خواهد این در حوزه قوه مجریه باشد یا قوه مقننه یا قضاییه یا جای دیگر.

اکرمی ادامه داد: مسئله دیگر این است که ۲۹۰نماینده در مجلس وجود دارد لذا احتمال وقوع خطا وجود دارد و از این جهت است کهمجلس نقش نظارتی دارد به صورتی که اگر شکایتی وجود داشته باشد حتما نظارت از سویمجلس صورت می گیرد که این نظارت قطعا می‌تواند بده و بستان‌های نمایندگان را همشامل شود.

او شایعات را هم بی تقصیر ندانست و گفت: متاسفانهدر این میان بازار شایعات هم داغ است و خبری را در سطح وسیع گسترش می دهند که «گفتهشده است» یا «می گویند» در حالی که ما از نظر قانونی و شرعی حق نداریم چیزی که برایما کاملا قطعی نشده است آن را بازگو کنیم چرا که بین حق و باطل فاصله کمی است.

او درباره این بده بستان‌ها در چند دورهمجلسی که خودش حضور داشت گفت: نسبت به دوره های دوم و پنجم و هشتم که من در مجلسحضور داشتم امروز به نظارت اهمیت بیشتری می دهند. البته این را هم باید گفت با توجهبه فضایی که رخ داده است و نوساناتی که وجود دارد لغزش‌گاه های امروز جدی تر شدهاست لذا باید مراقبت‌های بیشتری صورت گیرد.

اکرمی گفت: دوره دوم مجلس مصادف بود با زمان جنگکه همه موضوعات پیرامون جنگ بود و اصلا مباحثی مانند زد و بندهای پشت پرده وجودنداشت و این مسائل بعد از پایان جنگ کم کم به میان برخی از نمایندگان راه پیدا کرد.

او در پاسخ به این سوال که تنها مسئله توزیع پولمیان نمایندگان نیست بلکه وعده ها و توافقات پشت پرده هم مطرح است و چقدر اینموضوعات در ادوار مجلس رواج داشته است گفت: لابی گری‌ها می‌شد و در همه ادوار وجودداشت اما اینکه به صورت گروکشی باشد اصلا اینگونه نبود و حداقل من سراغ ندارم.

نماینده سابق مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنیبر اینکه در دوره هفتم و هشتم مجلس بحث توزیع چک پول و کارت هدیه از سوی سعید مرتضویو رحیمی (معاون اول احمدی‌نژاد) مطرح شد و در آن مقطع چه برخوردی صورت گرفت گفت:البته چون ما مشتری اینها نبودیم هیچ‌گاه سراغ ما نیامدند اما واقعا مواردی وجود داشتکه سریعا مجلس نسبت به آن برخورد نشان داد و این رفتار توسعه پیدا نکرد.

او درباره چگونگی این برخورد گفت: این موضوع ازتریبون مجلس اعلام شد و سریعا هم به نمایندگان تذکر جدی داده شد و هم به مسئولیندولت وقت که این موضوعات فیصله داده شد.

اکرمی درباره لزوم نظارت مجلس بر توافقاتنمایندگان گفت: مسلم است که هرچه جمعیت افزایش پیدا می کند لزوم نظارت هم بیشتر میشود بنابراین ما با پذیرش اصل نظارت نباید به شایعات دامن بزنیم.

این خبر حدود ۸ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.