غفاری: احزاب کشور دچار استبداد هستند
عضو شورای مرکزی نیروهای خط امام گفت: متأسفانه افراد در احزاب به خودشیفتگی رسیدند و فکر می کنند اگر آنها دبیرکل نباشند کشور سقوط خواهد کرد.

حجت الاسلام هادی غفاری در گفتگو با خبرآنلاین دربارهعدم چرخش قدرت سیاسی در احزاب گفت: وقتی استبداد در وجود کسی ریشه دوانده باشدوقتی حزب هم تشکیل دهد نتیجه و خروجی اش استبداد حزبی می شود.

وی افزود: حزب در ایران از پایین به بالا بهوجود نمی آید بلکه معمولا شخصیت هایی که از کار بیکار می شوند دنبال تشکیل حزب می روندتا اقتدار به دست بیاورند. در حالیکه در دنیا حرف اول را تحزب می زند. احزاب مانیفست دارندو برای اداره کشور برنامه و سیاست تعریف می کنند و متناسب با مانیفست کادرسازی انجام می دهند.

عضو شورای مرکزی نیروهای خط امام یادآور شد: حزببرای ۱۰-۱۵ سال نیست بلکه تشکیل می شود تا به طور مستمر تئوری حاکم بر مانیفست خودرا در قالب طرح و برنامه متناسب با فضای روز برای اداره کشور عرضه کند و بر همیناساس نیرو، پرورش و آموزش می دهد و اندیشه مندرج در مانیفست خود را نسل به نسل پیشمی برد اما متأسفانه این رویکرد در احزاب کشور ما وجود ندارد.

وی ادامه داد: احزابی که از من دعوت می کنند تا بهعنوان سخنران در کنگره شان صحبت کنم، در آنجا همواره می گویم «حرف اول حزب بایدکادرسازی و تربیت نیرو باشد و در حوزه های مختلف اعم از مسائل اجتماعی، اقتصادی،سیاسی، فرهنگی، تعامل با دنیا و برخورد با مخالف و دشمن به طور ضابطه‌مند برنامه وراهکار ارائه کند.» که متأسفانه در کشور ما چنین نیست و این آفت بزرگی محسوب می شود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره ماندگاریطولانی شخصیت های سیاسی بر جایگاه دبیر کلی احزاب و نهادینه شدن فردمحوری در تحزبکشور اظهار کرد: باید به سمتی برویم که اراده ملی را باور کنیم چون مردمی هستیم کهبه اراده ملی اعتقاد نداریم.

وی ادامه داد: استبداد و دیکتاتوری که دروناحزاب وجود دارد مانع چرخش قدرت در آن مجموعه ها و ارتباط آنها با مردم شده است. خودشیفتگیدر احزاب بعد از انقلاب وجود داشته، به عبارت دیگر متأسفانه افراد در احزاب بهخودشیفتگی رسیدند و فکر می کنند اگر آنها دبیرکل نباشند کشور سقوط خواهد کرد.

غفاری تأکید کرد: در زمان حضرت امام(ره) همه مردم نگران فوت ایشان بودند اما امام نگرانفوت خود نبود و می گفت «مردم اگر رشید باشند خودشان، خودشان را اداره می کنند»، ایننگاه و دیدگاه باید در احزاب ما تقویت شود و محور کار قرار گیرد.

این خبر حدود ۷ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.