تخریب باروی دوره هخامنشی گلپایگان توسط شهرداری

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )