بفرمایید شام نوروزی (گروه۲ شب سوم)

شب سوم میزبان نوشین
پیش غذا: تونا تارتار
غذای اصلی: پائیا
دسر: ناتا
تم: هفت سین
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )