اعتصاب رانندگان خودروهای حمل سیمان سپاهان اصفهان

اعتصاب رانندگان خودروهای حمل سیمان سپاهان اصفهان از روز دوشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۰ شروع شده است. آنان در اعتراض به عدم تولید سیمان و گرانی بیش از حد آن اعتصاب کرده‌اند.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.