از اینستاگرام مانا نیستانی
به سر و چشم و تن زنان شلیک کردند تا به خیالشان امروز و فردایشان را تباه کنند، تا از کار بیکار شوند، رنجور و خانه نشین شوند. اما آن که به سیاهی فرو می‌شود سرکوبگر کور‌دل مستبد است.
#زن_زندگی_آزادی
#شاران
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.