پزشکیان: ۶۰ درصد مردم رای ندادند؛ وقتی حسابشان نکنیم برای چه بیایند

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )