ویدئویی از تخریب مزارع برنج شهروندان بهائی در احمدآباد مازندران

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )